De geschiedenis van carnaval in Vilvoorde 1975

Prins Carnaval Vilvoorde 1978 werd Lowie I, alias Louis Thaels, die het vorige jaar tot ambassadeur benoemd was. Hier volgt het programma van het carnavalgebeuren, dat jaar verspreid over twee weekends plus de dinsdag:

Zaterdag 4 februari: Bij de burgerlijke stand aangifte door de geestelijke vader E. Scheins van de geboorte van Pjerre Fretter, de Vilvoordse Carnavalreus. De geboorteaangifte wordt mee-ondertekend door peter Maurice Van der Elst. Als meter tekent Christiane N owe. Haar verdienste in het carnavalleven is zo groot dat men geen betere meter kan vinden.De reus werd door een gespecialiseerde Bornemse mandenmaker gemaakt volgens de oude Vlaamse en Noordfranse tradities. Het geraamte is in wissen. De Portaelsschool onder leiding van Guido Verhaeghe zorgde voor de gelijkenis met Pierre Jacobs, de eerste carnavalprins van Vilvoorde. Leerlingen uit deze academie maakten de hoed van Pjerre. Beeldhouwer Carlo Verbist realiseerde het gelaat.De Maeseneer, directeur van de kleermakersvakschool en meester-kleermakers Dumont en De Boeck, stonden in voor de kledij van de reus. Deze zal in Vilvoorde in principe maar eens per jaar to zien zijn en dit natuurlijk met de carnavaldagen. De reus, ongeveer 3,5 m hoog, krijgt als bijtitel Prins van Vilvoorde en wordt de eerste echte carnavalreus in de schoot van de Toeristische Federatie van Brabant.

De Vilvoordse Bakkersgilde zal het exclusieve Vilvoordse carnavalgebak Juuke voorstellen.

Met begeleiding van de fanfare St-Petrus van Zemst zullen de Prinsen en Ridders van de Orde der Pjeirefretters hun rondgang in Vilvoorde beginnen en zich daarna naar het kinderfestival in Het Broek begeven. Al verscheidene jaren zetten Monique Van Santvoort en haar helpers zich in voor het slagen van dit kindercarnavalsfeest.

Zondag 12 februari

Met Maurice Van der Elst als peter en Christiane Nowe als meter vindt de doopplechtigheid van Pjerre Fretter plaats in zaal De Witte Leeuw tijdens het T-Dansant voor de 3 x 20-ers met o.a. accordeonvirtuoos en orkestleider Bob Artoos.

Teksten komen integraal van het boek van Adelijn Calderon Vilvoorde III