Een bloemlezing van het Vilvoords dialect (plat Vilvourds)
A