Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Stationsplein

Rechthoekig plein met rotonde, gelegen vóór het station van 1883, als middelpunt van de negentiende-eeuwse verkaveling van het stationskwartier, zie d’Aubreméstraat. Tegelijkertijd convergentiepunt van het radiale stratenpatroon van de genoemde wijk, hoewel de centrale as, de Xavier Buissetstraat, niet loodrecht op het plein uitkomt zoals normaliter mag verwacht worden. In 1869 heette dit plein "Place Benoit Hanssens", benaming die nog voorkomt op het stadsplan van J. Waroquiers van 1906. In het midden van het plein bevond zich sinds 1897 het als fontein uitgewerkte standbeeld van kunstschilder Jan Portaels (1818-1895), dat in 1988 werd overgebracht naar de binnenplaats van de Portaelsschool in de Spiegelstraat nummers 62 en sindsdien vervangen werd door een begraasde rotonde met een andere fontein en een anker als attribuut van het straatmuseum, zie gemeente-inleiding. De hoofdzakelijk negentiende-eeuwse pleinwanden, oorspronkelijk gekarakteriseerd door hotels en horecabedrijven, zoals blijkt uit oude prentkaarten, werden herhaaldelijk aangepast en gedeeltelijk afgebroken. Enkel het nummer 5 uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, behield grosso modo het oorspronkelijke volume en ordonnantie, maar werd gedecapeerd.

Bron:CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 311-312.
CALDERON A., Archiefbeelden Vilvoorde, Wiltshire, 2002, p. 70.