Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Stationlei

Lange rechte straat in de as van het station als verbinding tussen het station en het Heldenplein en deel uitmakend van de residentiële, negentiende-eeuwse stationswijk ten zuidoosten van het centrum (d'Aubreméstraat). Oorspronkelijk werd deze straat nagenoeg enkel aan de stadszijde bebouwd, tijdens het interbellum werd ook de andere zijde die voorheen voornamelijk bestond uit weiland, volledig ingenomen voor woningbouw. Van de bomenrijen die volgens oude prentkaarten voorheen de straat afzoomden, rest geen enkel spoor. Karakteristieke lintbebouwing uit de twintigste eeuw, waaronder een aantal panden met art-nouveau-inslag aan stadszijde en typische interbellumarchitectuur aan de overkant (pare zijde), onder meer de nummers 52, 58, 60, 62 en 64 uit de jaren 1920. Typisch zijn de rijhuizen met gecementeerde lijstgevels en uitgewerkte omlijstingen zoals de nummers 21-27, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1904.

Bron:Agentschap Onroerend Erfgoed 2015: Stationlei. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/109086op 12-11-2015 08:21