Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Nieuwe Laan - Rooseveltlaan

Deze brede laan, als het ware een langgerekt plein tussen de Ferdinand Campionlei en de Mechelsestraat, is gedeeltelijk gelegen ter plaatse van de vroegere vesten, die vanaf 1851 werden ontmanteld, in 1891 werden ze genivelleerd en aan de buitenzijde met bomen beplant; op het stadsplan van J. Waroquiers van 1906 werd ze dan ook aangeduid onder de benaming "le Nouveau Boulevard"; de bebouwing was op dat moment nog op diverse plaatsen onderbroken. Ter hoogte van het westelijke uiteinde, bij de aanzet van de Mechelsesteenweg lag voorheen de "Koemarkt" met stadspomp en een drenkplaats voor het vee. Het centrale gedeelte van de Franklin Rooseveltlaan is omgevormd tot plein met parkeergelegenheid en is afgezet met platanen; ongeveer halverwege wordt de laan gekruist door de as Jean-Baptist Nowélei / Hendrik I-Lei; op de oostzijde van het plein staat een beeld van een Brabants trekpaard van Koen Van Daele. Verspreide, doch karakteristieke interbellumarchitectuur uit de jaren 1920, als de nummers 39-41, 44, 56-58 en nummer 70 naar ontwerp van architect Ernest Clerckx (Anderlecht), zie gevelopschrift.

VERHEYDEN A.L.E., Vilvoorde in oude prentkaarten deel I, Zaltbommel, 1972, nummers 104-107