Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Mechelsesteenwseg         

Aanvankelijk deel uitmakend van de heirbaan tussen Mechelen en Vilvoorde. Thans belangrijke uitvalsweg, die vertrekt vanuit het centrum in noordoostelijke richting tot de grens met Eppegem, een deelgemeente van Zemst. Bij de aanzet van de straat bevond zich voorheen de Mechelsepoort, één van de vier middeleeuwse stadspoorten. Verderop links bevond zich tot 1988 de kazerne van de transmissietroepen, waarvoor de eerstesteenlegging gebeurde in 1880; op een stuk bakstenen omheiningsmuur en twee hoekpijlers na, werden alle gebouwen gesloopt in 1987-1988; de vrijgekomen ruimte, het zogenaamde Tyndale-park, vormt een plein van ongeveer één ha dat werd voorzien van aanplantingen, sport- en speelterreinen en het arduinen gedenkteken voor William Tyndale. De pleinwanden van de omringende straten vertonen aaneengesloten arbeidershuizen, eigen aan deze omgeving. Ter hoogte van de nummers 6-8 en 21-23 staan bestanddelen van het straatmuseum. De straatwanden vertonen een heterogene lintbebouwing uit de hele twintigste eeuw, waaronder een aantal karakteristieke panden uit het tweede kwart van de twintigste eeuw zoals het hoekpand met de Den Haeckstraat (nummers 109-113), op het kadaster geregistreerd in 1933.

CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 210-211.
EGELS P., Open Monumentendag Vilvoorde 14 september 1997, Brochure, p. 3