Sint Annakapel

  Mechelsesteenweg links van nummer 251: Sint-Annakapel, gelegen op een omhaagd, gekasseid perceeltje. Begin jaren 1990 heropgebouwde kapel van 1822, zie gevelsteen, op rechthoekige plattegrond onder zadeldak; de kapel van 1822 werd vermoedelijk gebouwd ter vervanging van een oudere kapel, aangezien er op de Ferrariskaart van 1771-1777 op deze plaats al een Sint-Annakapel wordt aangeduid. De huidige constructie werd opgetrokken uit baksteen met verwerking van zandsteen voor de muurbanden, nisomlijsting, topaflijning en achtergevel. De oorspronkelijke kapel lag iets meer achterin, de onderbouw bleef op de oorspronkelijke plaats, zodat er een wanverhouding ontstond in het huidige uitzicht van de getrapte gevel: de rondbogige, getraliede nis ligt thans immers nagenoeg gelijk met de grondlijn. Boven de nis is er een arduinen gevelsteen met vermelding "JLM / MRL / ERS.D / 1822"  
 


 

Rechthoekige, bepleisterde nis met plaasteren beeld van "Sint-Anna leert Maria lezen"

 
  CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 210-211