Steevoortkapel

  De eerste karmelietessengemeenschap vond een onderkomen in het begijnhof van Peutie, dat de naam droeg Onze Lieve Vrouw ten Troost. 
Tijdens de omwenteling - meer bepaald in februari 1578 kreeg Vilvoorde het bevel van de Staten Generaal de stad in optimale staat van verdediging te brengen.Alle huizen buiten de stad moesten afgebroeken worden, zodat de oprukkende Spaanse troepen geen onderdak meer konden opeisen.Ook het begijnhof, op dat ogenblik bewoond door begijnen en karmelietessen, werd afgebroken.De vrouwen verhuisden naar de stad en namen het genadebeeldje van Onze Lieve Vrouw ten Troost mee.In 1633 werd de Steevoortkapel gebouwd ter herinnering aan deze kapel bevindt zich op de Leuvensesteenweg te Vilvoorde en ligt preciesop de plaats waar vroeger het begijnhof van O-L- Vrouw van Troost gelegen was.Maar 350 jaar geschiedenis liet sporen na op de kleine kapel.
 
   

 

 
  Toen AKZO de nv Levis inlijfde, veranderde er heel wat aan het uitzicht van de Leuvenseteenweg. AKZO had niet alleen aandacht voor de fabriek, maar ook voor milieu en cultuur. 
Het bedrijf besloot de Steevoortkapel, die werkelijk midden in de fabriekszone stond, niet te slopen maar te restaureren en ook de omgeving een grondige beurt te geven. Heel de klus werd geklaard tegen 1991. De muur die oorspronkelijk voor de kapel stond werd verplaatst en loopt nu achter de kapel.  Er werden boompjes geplant en banken neergezet. Op 18 januari 1991 werd de kapel ingehuldigd. 
Dank zij vrijwilligers is het tot op vandaag mogelijk om eventjes binnen te springen in.
 
 

 
  In de kapel, leest men de volgende inscriptie op hout geschilderd:
“Dit cappelleken is hier opgeregt, tot eeuwige gedagtenisse van het vermaerd clooster en kerke der Religieuse Carmelitessen van O. L. Vrouwe ten Troost, het welk nu in Vilvorde is getransfereerd en naer 110 jaeren op plaetse gestaen te hebben door de goddeloose beeldstormers is verwoest en verbrand geweest, den 12 februari van het jaer ons Heer 1578”.
Tot op het einde van de 18e eeuw was de naam “Steenvoort” in gebruik voor het begijnhof. Deze naam is bijna verloren in Vilvoorde. De naam Steenvoort heeft verschillende veranderingen ondergaan. 
In 1265 leest men Steenvort, eind de 14e eeuw sprak men van Steenvoert, in 1789 leest men Steenvoort,in 1434 Steenvorde, Steenvoert in 1471.  Vort of voert zou een doorwaadbare plaats betekenen.
 
   
 

 
 

Met dank aan HenriBombeeck voor het ter beschikking stellen van bovenste drie afbeeldingen.

 
 

Bron: Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes

Datum tekst: 2005