Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Hanssenslaan

De benaming van deze straat werd ontleend aan Benoit Hanssens, burgemeester van Vilvoorde van 1839 tot 1870; hij realiseerde onder meer de eerste rioleringsnetten en voetpaden, de aanleg van de buurtspoorweg, de ontmanteling van de stadsvesten, de oprichting van een gemeenteschool, de tekenacademie en het huidige stadhuis.

De Benoit Hanssenslaan is een eenzijdig bebouwde straat die deel uitmaakt van het stationskwartier ten zuidoosten van het centrum (zie d’Aubreméstraat) en parallel loopt met de spoorlijn Brussel-Antwerpen, als verbinding tussen het Stationplein en de Leuvensestraat. Oorspronkelijk bevond het station zich in deze straat tussen de d’Aubreméstraat en de Leuvensestraat en verliep alle spoorverkeer op straatniveau. In 1877 werd beslist een nieuw station te bouwen en de sporen te verhogen, zodat het verkeer in de Leuvensestraat niet langer door slagbomen werd gehinderd. Bijgevolg wordt de straat aan de oostzijde nog steeds ingenomen door de spoorwegberm, die op enkele plaatsen doorbroken wordt voor bruggen.

De bebouwde westzijde, oorspronkelijk een aaneenschakeling van burgerhuizen, heeft thans een vrij heterogeen en minder karakteristiek uitzicht dan de omliggende straten. De woningen dateren voornamelijk uit de 20ste eeuw.

 

CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde