Klik op de kleine foto om verder of terug te gaan

Bolwerkstraat

 

Kostschool * Les Peupliers*

Deze straat ontleent haar benaming aan de ligging ter plaatse van de vroegere stadsomwalling, die vanaf 1851 werd ontmanteld. Op de kadasterkaart van Popp van circa 1860 is de straat bijgevolg nog volledig onbebouwd.

Gelegen ten oosten van het centrum, vormt ze thans de verbinding tussen de Leuvensestraat en de Franklin Rooseveltlaan. De noordzijde van de straat wordt gekarakteriseerd door de relatief monumentale inplanting van het Vredegerecht, voorheen een herenhuis, dat later werd ingericht als meisjeskostschool met naderhand aangebouwde turnzaal van de befaamde Brusselse architect Victor Horta (nummer 25).
  In dit 19de-eeuwse herenhuis aan de Bolwerkstraat in Vilvoorde werd rond 1900 een meisjeskostschool gevestigd. Gestart als beroepsschool, groeide ze in de periode 1903-1925 onder leiding van de vooruitstrevende Emma Lefébure uit tot een befaamde modelinrichting voor de opleiding van kinderen uit de gegoede burgerij. Naast de intellectuele vorming werd er ook aandacht besteed aan karaktervorming en lichamelijke opvoeding met dagelijkse turnlessen, waarvoor in de periode 1904-1905 een turnzaal werd gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect Victor Horta (1861-1947). Het onderricht was gebaseerd op de Zweedse gymnastiek, een wetenschappelijk onderbouwde discipline die in het begin van de negentiende eeuw werd ontwikkeld door theoloog en huisleraar P.H. Ling (1776-1839). Centraal in het ontwerp van Horta stonden de verlichting, de verluchting en de specifieke uitrusting voor de nieuwe discipline. Aan de buitenkant is de turnzaal een vrij sobere bakstenen constructie op rechthoekige plattegrond. In 1925 werden de gebouwen overgenomen door de stad als onderkomen voor de stadsdiensten. In 1999 werd de turnzaal beschermd als monument. De voormalige kostschool, met tuin en ommuring, vormt een beschermd stadsgezicht. Momenteel biedt het gebouw onderdak aan het vredegerecht en de politierechtbank.