Peutie Kerk + Kerkstraat

 

De parochie Peutie ontstond in de tweede helft van de 11de eeuw op het kruispunt van een aantal belangrijke wegen . Gezien de uiterst beperkte bewoning op dat tijdstip neemt men aan dat deze eerste bidplaats een houten kapel moet zijn geweest .
Tijdens de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw werd deze eerste kerk in brand gestoken en grondig vernield. In 1626 was men reeds volop bezig met de heropbouw . Vanaf 1718 gebeurden er grote verbouwingen aan de kerk. Op het eind van de jaren 1800 vond de kerkfabriek dat de bidplaats te klein geworden was, in slechte staat verkeerde en uiterst vochtig was. In 1900 begon men met de afbraakwerken en op 6 juni   1901 werd de   nieuwe kerk (zie foto) ingezegend.
De stijl is neogotisch en ook een aantal meubelen werden in die trant uitgewerkt. Achteraan de kerk hangt het doek "De 7 werken van Barmhartigheid" van David Teniers .

Links van de kerk bemerkt men "Het Gildenhuis" .
 

Zicht op de Kerkstraat (voorheen Gemeenteplaats) richting Aarschotsestraat met in de rug de Lindenstraat .