Peutie het vroegere kastelendorp

 

Voor de onafhankelijkheid van 1830 was het beheer van Peutie hoofdzakelijk in handen van 1 familie. Twee eeuwen lang is het dorp bestuurd geweest door deze familie van de Baudequins die op het kasteel Batenborch verblijf hadden. Zij hebben een grote stempel gedrukt op het dorp. Het kasteel van Batenborch werd reeds vernoemd in 1430 .
Het kasteel van Huinhoven (1860) en het kasteel Ravaart (1865) zijn de 2 overige kastelen .
Vroeger sloten de 3  Peutiese kastelen nauw aan bij de dorpsgemeenschap. Hun uitstraling is van grote betekenis geweest voor Peuti. Sedert de aanleg van de autoweg Brussel-Antwerpen (E19) liggen Huinhoven en Ravaart aan 'gene zijde' van de artificiële barrière , terwijl Batenborch nog weinig met het dorpsleven te maken heeft . Een Amerikaanse firma heeft zich er gevestigd .