Peutie

 

De naam 'Peutie' zou afgeleid zijn van put of poel (putja=put, pola=poel, pode= kolk, modderpoel). De ligging van het grondgebied stemt overeen met laaggelegen delen, ook met poelen . Eeuwenlang hebben er vijvers bestaan bij de kastelen en er is ook het toponiem 'Vischwaters'. Daarbij sluit het dorp nog aan bij een moerassige strook op de grens met Melsbroek (broek=moeras).
Peutie, ooit een landbouwdorp, telde 2265 inwoners in 1975 en 800 woningen . Het dorp was omringd door velden en bossen . Begin jaren '70 veranderde het uitzicht van het dorp enerzijds door het aanleggen van de E19 Brussel-Antwerpen . Vele velden werden onteigend en een groot deel van de bossen ontgind. Anderzijds door het oprichten van het 'Militair Kwartier Majoor Housiau' .
Tegenwoordig heeft Peutie zijn landelijkheid verloren en werden de resterende velden ingepalmd door de vele nieuwbouwwoningen .

Het gemeentewapen van Peutie is gebaseerd op het geblazoeneerd zegel met de kentekens van de familie de Baudequin, afkomstig uit Bourgondië, maar sedert de 17de eeuw in Brabant-Vlaanderen gevestigd en heren van het dorp .
De gemeentevlag die op 28/11/1965 officieel werd goedgekeurd is eveneens geïnspireerd op het wapenschild van deze familie .